สถาบันทรัพยากรมนุษย์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา และ พนักงานเงินรายได้หน่วยงาน ประเภทชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
   
 


 
 


 
     
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร
 
  โครงการอบรมปัจจุบัน และการอบรมที่ผ่านมา
 
     
     
  แบบสอบถาม      ภาพกิจกรรมและวีดีโอ
 
TH / EN
 
 
 ออนไลน์  90 คน

แบบประเมินความถนัด
ทางวิชาชีพ

แบบสำรวจความผูกพัน
ของพนักงานต่อองค์กร

แบบทดสอบองค์ความรู้และสำนึกความเป็นประชากรอาเซียนวีดีโอรายการโทรทัศน์ HR Society

รางวัลนักทรัพยากร
มนุษย์ดีเด่นแห่ง
ประเทศไทย
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

สมาคมการจัดการ
งานบุคคลแห่ง
ประเทศไทย

 

 
© Copyright 2014. Human Resources Institute, Thammasat University. All rights reserved.
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 8 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 0-2613-3302-6 โทรสาร: 0-2226-5324